Rozpočet ZŠ Vřesovice

Rozpočet pro ZŠ Vřesovice

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2018 (v Kč)
     
Zřizovatel příspěvkové organizace: Obec Vřesovice   IČO: 00288951
Název přísp.organizace: Základní škola a mateřská škola Vřesovice, příspěvková organizace
IČO: 75021111    
     
Výnosy Účty Částka v Kč
Výnosy z prodeje služeb (školné a družina) 602        92 000,00 Kč
Výnosy z pronájmu 603             200,00 Kč
Dotace EU 672      600 000,00 Kč
Provozní dotace od zřizovatele 672      728 000,00 Kč
Provozní dotace od obce Výšovice 672      100 000,00 Kč
Provozní dotace ze SR – mzdy, poj., ONIV 672   5 000 000,00 Kč
Výnosy celkem     6 520 200,00 Kč
     
     
Náklady  Účty Částka v Kč
Materiál – učební pomůcky, VV a PV mat., kancelářské potřeby, čistící prostředky 501      165 000,00 Kč
Materiál ONIV 501        44 000,00 Kč
Materiál úplata  501        50 200,00 Kč
Materiál EU 501      150 000,00 Kč
Energie – elektrika, plyn, voda, tuhá paliva 502      333 000,00 Kč
Opravy a udržování 511        10 000,00 Kč
Cestovné 512          9 000,00 Kč
Služby 518      129 000,00 Kč
Služby ONIV 518        25 000,00 Kč
Služby EU 518      130 000,00 Kč
Mzdové náklady EU 521      320 000,00 Kč
Mzdové náklady kraj 521   3 620 000,00 Kč
Ostatní osobní náklady (OON – dohody) 521        60 000,00 Kč
Zákonné sociální pojištění - SP + ZP 524   1 224 000,00 Kč
Jiné sociální pojištění - poj.odpov.zam-ců 525        15 000,00 Kč
Zákonné sociální náklady - tvorba FKSP 527        72 000,00 Kč
Zákonné sociální náklady - příspěvek na stravné, lékařské prohlídky 527        12 000,00 Kč
Ostatní náklady z činnosti – pojištění majetku 549        10 000,00 Kč
Náklady z pořízení drobného dlouh.majetku - Výšovice 558      100 000,00 Kč
Náklady z pořízení drobného dlouh.majetku - úplata 558        42 000,00 Kč
Náklady celkem     6 520 200,00 Kč
     
Vřesovice 14. 11. 2017    

Výhled pro roky 2019 a 2020

Název přísp.organizace: Základní škola a mateřská škola Vřesovice, příspěvková organizace
IČO: 75021111    
     
     
  Rok 2019 Rok 2020
Výnosy celkem   6 342 200,00 Kč   6 142 200,00 Kč
Výnosy z prodeje služeb – školné a družina - 602        92 000,00 Kč        92 000,00 Kč
Výnosy z pronájmu -603             200,00 Kč             200,00 Kč
Dotace EU - 672      250 000,00 Kč                     -   Kč
Provozní dotace od zřizovatele - 672      800 000,00 Kč      800 000,00 Kč
Provozní dotace od obce Výšovice - 672      100 000,00 Kč      100 000,00 Kč
Provozní dotace ze SR - 672   5 100 000,00 Kč   5 150 000,00 Kč
Náklady celkem   6 342 200,00 Kč   6 142 200,00 Kč
Materiál, energie, opravy, cestovné, služby      861 200,00 Kč      761 200,00 Kč
501,502,511,512,518
Mzdové náklady (platy, odvody, OON, dohody)   5 331 000,00 Kč   5 221 000,00 Kč
521,524,525,527,528
Odpisy - 551                     -   Kč                     -   Kč
Ostatní náklady bez odpisů      150 000,00 Kč      160 000,00 Kč
549,558
     
Vřesovice 14.11.2017    

Kontakt

Základní škola a mateřská škola Vřesovice, příspěvková organizace

Vřesovice 107
798 09, Vřesovice
IČ: 75021111

Telefon: 582 330 043
Telefon na ředitelku školy: 727 988 600
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Web: www.zsamsvresovice.cz
IZO 181 043 076
BÚ 107 – 1268760267 / 0100

O nás

Na základní a mateřské škole ve Vřesovicích se vzdělávají děti z obcí Vřesovice, Výšovice, Vranovice – Kelčice, Dětkovice, Dobromilice, Dobrochov a Prostějova. ZŠ je spojena s MŠ a tvoří jeden právní subjekt.

Základní škola má 4 třídy. ZŠ Vřesovice je malotřídní škola určená pro žáky 1. - 5. ročníku, s kapacitou 61 žáků. V současné době máme 1. až 5. ročník, 60 žáků. Během letošního roku budeme žádat o rozšíření ZŠ z fondu peněz Evropské unie.

Mateřská škola má v současné době 2 třídy s kapacitou 45 dětí, které se dělí na malé děti – třída Včeličky, tj. děti od 3 do 4 let a předškolní děti – třída Zajíčků, tj. děti ve věku 5 a 6 let.

Více informací >>

Fotogalerie

Zápis 2013
První školní den
divadlko 1
drak - práce všech dětí
2013-10-21 12.57.00
p1090941